1638 კრიპტოვალუტა
საერთო კაპიტალიზაცია $152,617,248,261
საერთო მოცულობა 24სთ $369,135,772

Status Network Token Status Network Token

$0.01
-0.0004 -2.58%

Status is an open source messaging platform and mobile browser that allows users to interact with decentralized applications (dApps) that run on the Ethereum Network. In Status, users own and control their own data, wealth and digital identity. The Status Network Token ('SNT') is an Ethereum-based token that is required to interact with the Status Network.

ვებ-გვერდი open_in_new
ბაზრის წილი 0.06%
გახსნა $0.01
უმცირესი ფასი $0.01
ყველაზე მეტი ფასი $0.01
მიმდინარე რაოდენობა 6,804,870,175 SNT
საერთო შემოთავაზება 2,147,483,647 SNT
საბაზრო კაპიტალიზაცია $92,139,423
მოცულობა 24სთ (მონეტებში) 14,713 SNT
მოცულობა 24სთ (ვალუტაში) $205
ბოლო განახლება 2018-12-15 04:35:31
თარიღი ფასი მოცულობა