1638 კრიპტოვალუტა
საერთო კაპიტალიზაცია $152,811,103,334
საერთო მოცულობა 24სთ $369,509,356

TrackNetToken TrackNetToken

$50.00
0.00000000 0.00%
Mytracknet is a global lost and found network that uses blockchain technology to incentivize paritipants for their contribution, while implementing a unified solution for every Bluetooth tracker in the market. MTN is a Waves-based asset used to reward those who help others recover lost items. Mytracknet is the winner of the Waves ico-hub competition.
ვებ-გვერდი open_in_new
ბაზრის წილი 3.27%
გახსნა $50.00
უმცირესი ფასი $50.00
ყველაზე მეტი ფასი $50.00
მიმდინარე რაოდენობა 100,000,000 MTN
საერთო შემოთავაზება 100,000,000 MTN
საბაზრო კაპიტალიზაცია $5,000,000,000
მოცულობა 24სთ (მონეტებში) 0 MTN
მოცულობა 24სთ (ვალუტაში) $0
ბოლო განახლება 2018-12-15 04:40:41
თარიღი ფასი მოცულობა